Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisi

Halk arasında “kısırlık” olarak bilinen ve tıbbi adıyla infertilitenin söz konusu olduğu durumda çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin başvurdukları tedavi yöntemine tüp bebek tedavisi adı verilir. Kısırlık, toplumda 100 kişiden 15 ile 20’si arasında bireyde görülebilen bir rahatsızlıktır. Üreme fonksiyonunun yerine getirilememesi nedeniyle ortaya çıkan bu durumun nedeni doğrudan üreme organı ile ilgili belirli bir sorundan kaynaklanabileceği gibi daha fazla ve bağımsız faktörden de kaynaklanıyor olabilir. Rahatsızlığın teşhisine rağmen giderilmesi mümkün değilse ve kısırlık kalıcıysa bu durumda kişinin çocuk sahibi olması doğal yollardan olanaksız hale gelir. Çocuk sahibi olamamanın yarattığı psikolojik ve sosyolojik sorunlar nedeniyle kişiler tedavi yöntemlerine başvururlar ve bunlar arasında modern dönemin en yaygın tercih edilen türü tüp bebek tedavisi olarak bilinir. Kısırlık ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde halen bu duruma neden olan faktör tam olarak bulunamamış ve ele alınan istatistiksel veriler değerlendirildiğinde, 100 kişiden 15 ile 20’si arasındaki grupta kadın ve erkek dağılımı arasında farklılıklar tespit edilememiş. Bu anlamda kısırlığın nedeni bulunmadan tedavisi mümkün olamayacağından dolayı, çocuk sahibi olmak için tüp bebek yönteminden faydalanmanın avantajlı olduğu söylenebilir. Tüp bebek tedavisi, uzman hekimlerin takibi sonucunda gerçekleştirilen, uzun soluklu bir tedavi olmakla beraber sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmek adına kişinin tedavi öncesinde, sürecinde ve sonrasında dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Bu hususlara uyulması durumunda tüp bebek tedavisi ile sağlıklı çocuk sahibi olabilmek mümkün.

Tüp Bebek Tedavisi Öncesi

Tüp bebek tedavisinden önce hem kadın hem de erkek bireyin bazı hususlarda hazırlık yapmaları gerekiyor. Bunlar hem sağlıklı sperm oluşumunu hem de sağlıklı yumurtlama sürecini destekleyecek unsurlar.

Tüp Bebek Tedavisinde Hasta Hekim Görüşmesi

Gebelik için tüp bebek tedavisine başvurulacak için ilk aşamada doktorun anne ve baba ile ön görüşme yapması gerekir. İnfertilite durumu ile karşı karşıya kalan çift ile ilgili olarak doktor tarafından sağlık öyküsü alınarak kaydedilir. Bu hikayeye paralel olarak çiftlerden talep edilen test, film ve epikriz verileri ele alınır. Ardından hekim tarafından hem kadın hem de erkeğe çeşitli muayeneler yapılır ve ardından uygulanacak olan tüp bebek protokolü seçilir. Doktorun kadını muayene etmesinin ardından cerrahi bir uygulamanın gerekli olup olmadığı araştırılır ve eğer bir anatomik sorun söz konusu ise histeroskopi tekniğiyle cerrahi uygulama yapılır. Tedavi protokolü bu aşamada seçilirken, gebe kalacak olan kadının yaşı, yumurta kapasitesi, daha önce görmüş olduğu cerrahi operasyonlar, hormon düzeyi ve önceki tüp bebek denemelerindeki protokoller sıralanarak ilgili tedavide protokolün seçimi tamamlanır.

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurtalıkların Uyarılması

Gebelik için tüp bebek tedavisinde olumlu sonuç alabilmenin en önemli unsurlarından birisi de gebe kalmak isteyen kadının yumurtalıklarının çok sayıda yumurta üretebilmesi olarak değerlendirilir. Bu nedenle de kontrol altına alınan yumurtalıkların gelişimini arttırmak için uyarıcı ilaçlara başvurulur. Genellikle bu ilaçlar deri altı ya da kas içine uygulanan enjeksiyonlar olarak bilinir. Bu uyarı süreci 10 gün devam eder ve bu sürede yumurta gelişiminin takibi yapılır. Birkaç defa bu süreçte yapılan kontroller sonucunda ultrasonografi verilerine bakılarak eğer gerekli görülürse hormon seviyesine bakılarak ilaçlarda doz değişimine gidilebilir. Eğer tetkikler sonucunda östrojen azalması varsa süreç olağan ilerliyor anlamına gelir.

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta Toplama İşlemi

Yumurta gelişimine yönelik takip sürecinde eğer yumurtanın yeterli miktarda olgunlaştığı görülürse, en son gelişim aşamasının tamamlanması için enjeksiyon gerçekleştirilir. İlgili tedavi sürecindeki yumurtaların toplanması, son ilaç enjeksiyonundan sonraki 36. Saatte gerçekleştirilir. Bu aşamada gebelik düşünen anne adayının sakinleştirici ya da uyutucu ilaçlarla yatıştırılması veya anestezi uygulanması söz konusu olabilir. Bu işlemin süreci gelişim takibi aşamasındaki ultrasonografi gibi olur. Yalnızca bu süreçte ultrasonografi cihazının bağlı olduğu bir iğne vajenden geçirilerek, yumurtalıklardan yumurta toplanır. Otuz dakika süren bu işlem sonrasında ise alınan sperm hücreleriyle dölleme işleminin gerçekleşmesi söz konusu olur. Öte yandan yumurta toplama işlemi sonrasında 2-3 saat dinlenen çift taburcu edilir ve ilaçlar önerilerek çiftler bilgilendirilir.

Yumurta Toplama Komplikasyonları

Yumurta toplama işlemi olarak tüp bebek sürecinin doğal aşamalarından birisi olan OPU esnasında çok ender olmakla birlikte bir takım komplikasyonların gelişebilmesi mümkün. Çok düşük bir sıklık oranı ile görülen bu komplikasyonlardan bazıları; yumurtalık kanaması, vajen bölgesindeki kanama ve pelvik enfeksiyon olarak sıralanmıştır.

Döllenme (Fertilizasyon)

OPU işleminin ardından toplanmış olan yumurtalar arasından olgun olanlar tespit edilerek, inkübatör içinde uygun bir sıcaklıkta 2-4 saat bekletildikten sonra döllenme işlemine geçilir. Bu aşamada erkekten mastürbasyon yaparak sperm vermesi istenir. Eğer erkek sperm veremiyor ya da azospermi durumundaysa erkekten mikro TESE uygulaması ile sperm temin edilir. Artık yumurtaların döllenmesi için hazırlık tamamlanır. Döllenme uygulamasının ardından embriyo oluşur ve embriyo rahim içinde gelişerek bebek meydana gelir. Döllenme uygulaması alternatif iki yol ile gerçekleştirilebilir. In-vitro Fertilizasyon yöntemi ile erkekten alınan sperm hücreleri yumurta hücresinin yakınına bırakılır ve bu spermlerden birisi yumurtayı kendiliğinden dölleyebilir. Bu yöntem klasik tüp bebek tedavisi yöntemi olarak bilinir ve bu işlemde her yumurta hücresi için 50-100 bin arasında sperm verilmesi hedeflenir. Diğer yöntem ise mikroenjeksiyon yöntemidir. Bu yöntem ile yalnızca bir spermin mikroskobik yöntemlerle bir yumurtaya verilmesi sağlanır ve döllenme tamamlanır. Mikroenjeksiyon yöntemi modern dönemde daha yaygın olmakla beraber döllenme olasılığı daha fazla olur. Mikroenjeksiyon ile tüp bebek tedavisine uygun olan yumurta hücreleri Metafaz-II aşamasında olurlar. Metafaz-I aşamasındaki yumurtalar olgunluk açısından tamamlanmamış olduğundan döllenme amacı ile kullanılamazlar.

Tüp Bebek Tedavisinde Embriyo Transferi

Tüp bebek operasyonu aşamalarından döllenme tamamlandıktan sonra belirlenen sayıda embriyonun anne rahmine yerleştirilmesi sağlanır ve bu uygulama embriyo transferi olarak adlandırılır. Transfer işlemini izleyen 12 günlük süreçte yapılacak olan gebelik testiyle de gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği test edilir. Bu uygulama aşaması döllenmeden 2 ile 5 gün sonra yapılır. Embriyonun yapısı bu dönemde 4 ya da 8 hücreli formda olur. Öte yandan 5 veya 6. güne kalan embriyonun içi boşluklu bir yapı alır ve bu hale blastokist ismi verilir. Kimi ender hallerde 5-6. günlerde de transfer gerçekleştirilebilir ancak bu uygulamaya blastokist transferi ismi verilir. Embriyo transferi işlemi 5-10 dakikalık bir operasyon ile gerçekleşir. Ağrısız ve rahatsızlık oluşturmayan bir operasyon olduğu için anesteziye gerek kalmaz. İşlemin tamamlanmasından kısa bir süre sonra hastaneden taburcu olunur. İşlemin yapılması için jinekoloji masasında muayene pozisyonuna geçilerek spekulum yerleştirilir bunun öncesinde de rahim ağzı özel sıvılarla temizlenir. Embriyologun laboratuvardan getirdiği embriyolar bir kateter aracılığıyla rahim içine yerleştirilir. Kaç embriyonun rahime yerleştirileceğinin kararı ise temel bir takım kritere göre belirlenir. Fazla sayıda embriyo transferinin ikiz ya da üçüz bebek riski olduğundan sakıncalı kabul edilir. Öte yandan genç yaşta ve kaliteli embriyosu olan gebe adaylarına az sayıda embriyo transfer edilir ve yaşı ileri olan, embriyo kalitesi düşük olan gebe adaylarına ise daha fazla sayıda embriyo transferi yapılır. Eğer transferi gerçekleştirilecek olan embriyonun dış kısmındaki zona tabakası kalınsa, lazer yöntemi ile zona inceltilmesi yapılır ve ardından transfer yapılır. Embriyo transferi sonrasında eğer kalan kaliteli embriyolardan gelecekte faydalanılmak isteniyorsa dondurmak suretiyle bunlardan faydalanılabilir. Embriyo transferi sürecinde sıklıkla progesteron ilaçları önerilir ve kullanım şekli hekim tarafından açıklanır. Verilen ilaçlar kapsül, vajinal jel ya da enjeksiyon olarak verilebilir. Ayrıca vitamin ve farklı ilaçlar reçete edildiyse bunların da dikkatli olarak kullanılması gerekir. Embriyo transferi gerçekleştikten 12 gün sonra hamilelik testi yapılabilecek aşamaya gelinir. Hemen ardından tekrar 10 ile 14 gün arasında geçen bir zaman diliminde ise bebeğin ultrason ile görüntülenebilmesi mümkün olur. Embriyo transferi uygulaması esnasında eser miktarda leke veya kanama görülebilir ve bu durum sıklıkla aynı gün kendiliğinden son bulur ancak eğer kanama şiddetinin fazla olduğunu gözlemliyorsanız hekime başvurulması gerekir. Yine transfer uygulamasından sonra düşük şiddette kasık ya da bel ağrısı da olabilir ve bu durum karşısında doktor önerisi olmaksızın ağrı kesici kullanılmaması gerekir. Embriyo transferi aşamasından sonra doktor müsaadesi verilene kadar cinsel ilişkiye girmemek gerekir. Eğer 12 günlük süreç sonunda gebelik testinden olumlu sonuç alınmamışsa cinsel ilişkiye girilebilir ve eğer gebelik ortaya çıkarsa doktorun izni gelene kadar cinsel ilişki yasaklanır. Gebelik sürecini izleyen aşamalarda 2-3 aylık periyotta gebeliğin büyümesinde olumsuzluk görülmüyorsa cinsel ilişki yasağı ortadan kalkar.

Transfer Sonrası İlaç Tedavisi

Embriyo transferinden sonra sıklıkla hormon ilaçları doktor tarafından reçete edilir ve kullanım şekli, dozu, sıklığı doktor tarafından hastaya tarif edilir. Bu ilaçların yanında ayrıca vitamin ilaçlarının da kullanımı gereklilik söz konusu olduğunda önerilir. Bu ilaçların tarif edilen şekilde düzenli olarak kullanılması tedavi sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve verilerin doğru bir şekilde izlenebilmesi için oldukça önemlidir.

Tüp Bebek Tedavisi Sonrası

Tüp bebek tedavisinde uygulama aşamalarının tamamlanmasından ve gebeliğin doğrulanmasından sonra hassasiyet gösterilmesi ve doktor tavsiyelerinin izlenerek, gelişimin desteklenmesi önem taşır. Özellikle annenin bu dönemde önerilen ilaçları ve vitaminleri düzenli bir şekilde kullanmaya devam etmesi, cinsel ilişki yasağına uyması ve fiziksel yorgunluktan kaçınması gerekir. Yine alkol kullanımı ve sigara kullanımının da olmaması gerekir. Tedavi sonrasında rutin dışı olarak gelişebilecek bir takım durumlarda söz konusu olabilir. Bunlar tedavi sürecinde gerçekleştirilen uygulamalar, ilaç kullanımı ve kişisel genel sağlık sorunlarını tetikleyen faktörler olabilir. Tedavi sürecinin başarısız sonuçlanması da tedavi sonrası sürece dahildir.

Gebelik Testi

Embriyo transferinin tamamlanmasından 12 gün sonra kan aracılığıyla hamilelik testi gerçekleştirilir. Hasta tarafından kullanılan ilaçların adet kanamasında gecikmeye yol açması söz konusu olduğundan, adetin gecikmesi durumunda direkt olarak akıllara gebe kalındığı gelmemesi gerekir. Hamilelik testinin yapılması ve sonuca bakılarak durumun öğrenilmesi gerekir. Eğer kanda hamilelik sonucu pozitif olarak saptanmış ise ultrason uygulaması için 10 gün beklenir ve ultrason ile hamilelik kesesi görüntülenerek, yerleşen embriyo sayısı görüntülenebilir. Bu aşamada 2 veya 3 embriyo görülebilir ancak bu aşamada doğal olarak yerleşebilen embriyolar daha sonra kaybolabilir.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarısızlığın Sebebi

Gebelik için tüp bebek tedavisi sürecinde anne ve babadan alınan üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında bir araya getirilmesi söz konusu olur. Bu döllenmenin ardından da bebeğe dönüşmeye müsait bir embriyo oluşur ve ardından bu embriyoların kültür ortamlarında tutulması ve beslenmesi sağlanır. Sonuç olarak gebeliğe hazır hale gelen embriyo anne rahmine transfer edilir ve kullanılamayanlar ise dondurulma yöntemi ile gelecek kullanımlar için saklanır. Gebelik uygulaması için embriyo transferi son aşamadır ancak bu aşamada başarı oranı kadar başarısızlık da söz konusu olduğundan, buna neden olan faktörlerin incelenmesi gerekir. Genel yargıya göre 3 kez uygulanan kaliteli embriyo transferine karşın gebelik söz konusu olmuyorsa ve ayrıca totalde 10 taneden daha fazla embriyo kullanımına karşın gebeliğin oluşmaması, tüp bebek tedavisinde başarısızlığa işaret ediyor. Ancak tıbbi açıdan tüp bebek uygulamasının bir sakıncası yoktur ve bir ya da birkaç başarısızlık tekrarlı başarısızlık olarak görülmeden tekrar tedaviye başvurulması önerilir. Tüp bebek tedavisi sürecinde yaşanan olumsuz sonuçların 3 farklı derecesi var. Bunlardan ilki olan birincil sebepler kalitesiz embriyo oluşumu, hatalı ilaç tedavisi ve embriyonun hatalı ortamlarda beslenmesi ve buna ek olarak embriyo zarında yaşanan kalınlaşma ile tanımlanır. İşaret edilen bu olumsuzluklar, tüp bebek uygulamasının başarısız sonuçlanmasında büyük bir etken olmakla beraber, ilerleyen denemelerde bu hususlardaki aksaklıkların giderilmesi gebeliğin oluşması için olasılığı artırır. Birincil sebeplerin yanında bir de ikincil sebepler vardır ki; bunlar genellikle anne adayından kaynaklanan sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Anne rahminin iç duvarında deformasyonlar, miyomlar ve polipler, enfeksiyona bağlı yapışıklık, pıhtılaşma bozukluğu ve otoimmun sistemindeki bozukluklar bunlar arasında yer alıyor ve bu durumların sonucunda da tüp bebek tedavisi başarısızlıkla sonuçlanıyor. İkincil nedenlerden kaynaklanan tüp bebek tedavisi başarısızlıklarının incelenmesi ve anne rahminden kaynaklanan sorunların giderilmesi gerekir. Bu sorunlar ortadan kalkmaksızın tüp bebek tedavisinden başarılı sonuç alma olasılığı bir hayli düşük olduğundan, tüp bebeğin gelişimine engel olan faktörün giderilmesi için operasyon ve tedavi süreci başlatıldıktan sonra ve bu sorunlar giderildikten sonra tüp bebek tedavisi uygulanmalı. Tüp bebek tedavisindeki başarısızlıklarda bir diğer grup ise üçüncül sebeplerdir ve yine tedavi edilebilir özellikler taşıyan sebeplerdir. Çikolata kistleri, tüpte yaşanan aksaklıklar üçüncül sebeplerde yer alır. Enfeksiyon nedeniyle fallop tüplerin yapışık olması ya da geçmişte gerçekleştirilen bir cerrahi uygulama sonucunda tüplerde hasar oluşması genellikle karşılaşılan üçüncül sebepler arasında yer alıyor. Tüplerin tıkanıklığı, sıvı birikimi yapması ve sıvının yumurtalıklara kaymasından dolayı tüp bebeğin tutunması zorlaşacaktır ve tedavi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Tüp bebek tedavisindeki başarısızlıklarda sıralanan bu üç genel faktör anne ile ilgili olmakla beraber baba adayından dolayı da ortaya çıkabilecek sorunlar var. Baba adayının sperm kalitesinin düşük olması, sperm sayısının yetersiz olması ve kalitesiz genetik unsurlar söz konusu ile oluşturulan embriyoların da kalitesi düşecek ve böyle bir durumda embriyo anne rahmine tutunamayacak ve tüp bebek tedavisi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Tüm bu sıralanan başarısız tüp bebek uygulamalarının neticesinde anne ve baba adayının öncelikle morallerini yüksek tutmaları ve uygulamanın tekrarlanabilir olduğunu unutmamaları gerekir. Öncelikle ilk tüp bebek tedavisinde olumsuz sonuç alan anne baba adayları, bu duruma neden olan faktörlerin tespiti için muayene olurlar ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından, başarısız tüp bebek uygulamasına sebep olan faktörler tespit edilerek giderilmesine odaklanmalı.

Tüp Bebek Tedavisinde Oluşabilecek Komplikasyonlar

Tüp bebek tedavisi, tıbbi bir uygulama süreci olarak ilaç kullanımı, enjeksiyon ve anestezi gerektiren bir operasyon olarak gerçekleştirilir ve uzman hekimler tarafından takip edilir. Uygulamaya başlamadan önce anne ve baba adayına bir takım testler yapılarak, uygulama sürecinde oluşabilecek tüm risklerin teşhis edilmesi hedeflenir ve ortaya çıkabilecek komplikasyon riski azaltılır. Unutulmaması gereken ise tüm tetkiklere rağmen, kompleks bir yapı olan insan vücudunun, tüp bebek tedavisi sürecinde umulmadık reaksiyonlar verebileceği. Bu noktada eğer tüp bebek tedavisi sürecinde ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşırsanız en kısa sürede hekiminize başvurmanız önerilir.

Tüp Bebek Tedavisi Başarı Oranları

İnfertiliteden dolayı bebek sahibi olamayan anne ve baba adaylarının tüp bebek tedavilerine ilişkin veriler istatiksel olarak yorumlandığında, tüp bebek ile gebelikte başarı oranının özellikle yaşa göre değiştiği gözlemleniyor. Tüp bebek ile gebelikte 30 yaş altı hastalarda başarı oranı %60, 35 yaş civarında %40, 40 yaş üzerinde ise %15 olarak değerlendiriliyor. Bu oranlar tedavinin sadece 1 defa denendiği koşullar için geçerli olup, tüp bebek tedavisi tekrarlanabilen bir operasyon olduğundan, tekrarlayan tedaviye yönelik istatistik veriler incelendiğinde başarı oranının dördüncü denemede %90’a kadar çıktığı görülüyor. Öte yandan ilk denemede başarısızlık olmasından sonra, bu duruma neden olan faktörlerin tetkikler aracılığıyla tespit edilmesinden sonra ilaçlar ve operasyonlarla giderilmesi, tedavinin bir sonraki uygulanmasında yüksek oranda başarılı sonuçlanmasını sağlıyor.

Tüp Bebek Tedavisinde İkiz Bebek Sahibi Olunabilir mi?

Tüp bebek tedavisi ile hazırlanan döllenmiş yumurtalar embriyo haline geldikten sonra anne rahmine yalnızca bir tane yerleştirilmez. Birden fazla embriyo yerleştirilerek, bunlardan en az bir tanesinin anne rahmine tutunarak, gebeliğin başlaması hedeflenir. Uygulama esnasında yerleştirilen embriyo sayısı arttıkça ikiz ve hatta üçüz bebek olasılığı da artar. Dolayısıyla, tüp bebek tedavisi ile ikiz bebek sahibi olabilmek mümkün.

Tüp Bebek Uygulamasında Düşük Riski Var mı?

Gebelik sürecindeki her anne adayının en büyük korkusu, düşük ihtimali. Bu noktada özellikle tüp bebek tedavisi ile hamile kalan kadınlarda, düşük korkusu daha fazla. Ortaya konulan sonuçlara göre tüp bebek tedavisinde düşük olasılığı, normal yollarla meydana gelen gebeliğe göre daha fazla ve bunun nedeni de hormonal faktörlere bağlanır. Doğal yolla meydana gelen hamilelikte, tek bir yumurta anne rahminde büyürken bu yumurtaya bağlı oranda hormon üretimi gerçekleşir. Tüp bebek tedavisinde ise anne karnında tek seferde 10-15 yumurta yerleştirilmesine bağlı olarak daha fazla hormon üretimi gerçekleşir. Bu durumda progesteron hormonu, üretilen östrojene karşı yetersiz kaldığında düşük riski de artar ancak tedavi sürecinde destek verilerek, progesteron hormonu takviye edilir ve bu şekilde de düşük riski doğal hamilelik ile aynı seviyeye getirilir.

Tüp Bebek Tedavisi Başarısız Olunursa Tekrar Uygulanabilir mi?

Tüp bebek tedavisinde, döllenme aşamasında çok sayıda embriyo laboratuvar ortamında döllenir ve bunlar arasından belirli sayıda embriyo anne rahmine transfer edilir. Kalan embriyolar ise anne baba adayının onayı ile dondurulmak suretiyle özel şartlar altında laboratuvarlarda saklanır ve tedavinin başarısız olması durumunda bir sonraki tüp bebek uygulamalarında kullanılmaya hazır halde bekletilir. Tüp bebek tedavisinin başarısız olması durumunda tekrar uygulama yapılabilir. Üstelik ilk uygulamada başarısızlık olması durumunda, buna neden olan faktörlerin tespiti kolaylaşacağı için ilgili olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması da kolaylaşır ve tekrarlayan uygulamaların başarı oranı artar.

Tüp Bebek Tedavisi Kaç Kez Uygulanabilir?

Tüp bebek tedavisi uygulamalarında başarısız sonuç ortaya çıktığında, bu duruma neden olan faktörlerin tespit edilebilmesi kolaylaşır ve bir sonraki uygulamalar için başarı oranını artıracak ilaç ve operasyon müdahaleleri yapılır. Bu anlamda tüp bebek tedavisinde uygulama sınırı bulunmamakla beraber, bu yöntem ile bebek sahibi olunup olunamayacağı yönündeki teşhisler uzman hekim tarafından konularak aileye bildirilir ve alternatif yöntemlere başvurulur.

Tüp Bebek Tedavisinde İğnelere Ne Zaman Başlanır?

Tüp bebek tedavisi süresince birbirinden farklı olan ve farklı amaçlar güden çeşitli iğneler kullanılır. Her hastada her iğnenin kullanılması ya da kullanım metodunun aynı olması söz konusu değildir. Hastanın sorunlarına yönelik kullanım gerçekleştirilir. İlk aşamada hastanın yumurta kalitesini artırmak amacıyla hormon iğneleri kullanılır. Tedaviye bu iğneler ile başlanır. Sonrasında ise yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Dış ortamda doğru şekilde döllenen yumurtalar yerleştirildikten sonra da kaliteli şekilde gelişmelerini sağlamak için çeşitli iğnelerin kullanımı devam eder. Kısacası tüp bebek tedavisinde iğnelere tedaviyle birlikte başlanır ve döllenmeden sonra da bir süre devam edilir.

Uçarer Klinik Bahçeşehir Tüp Bebek Merkezi Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Uçarer Kadın Sağlığı

  Gizlilik Politikası
  Hasta Yorumları
  Cansu

  İnternet üzerinden bir araştırma yaptım hamile kaldığım süreçte. Hakkında çok olumlu yorumlar duymam tercihimde etkili oldu ve evime de yakın olması buna artıydı. İşinde uzman olduğunu düşündüğüm için kendisi ile yol almaya karar verdim. Bir sağlık sorunum da vardı ve bunun da dikkatle takibini yaparak, gebelik sürecimi yürüttük. Doğumumu da kendisi gerçekleştirdi, her şey yolunda gitti ve beklediğimden kolay oldu. Eşlik eden sağlık sorunum hakkında Muzaffer Bey sayesinde bir sorun yaşamadık. Çok yaıştırıcı bir hekim. Süreç boyunca sürekli gergin ve endişeliydim. Verdiği telkinler ve olacakları anlatması ile yatışmış oldum. Doğum sonrası kontrollerim için de davet etti ve takibimi yaptı. Bu bölgede oturan herkese tavsiye ederim.

  Derin

  Bir tavsiye ile tercih ettim Muzaffer Bey'i ve hiç pişman olmadım. Çok güzel bir hamilelik süreci yönettik ve 4. bebeğimi kucağıma aldım. İletişimi çok güçlü bir doktor ve çok memnun kaldım. Doğum sürecimde de her şey yolundaydı ve sonrasında kontrollerim şeklinde devam ettik görüşmeye.

  Gamze

  İlk gebeliğim de tanıştığım ve ikinci gebeliğiminde kesinlikle kendimi ve bebeğimi emanet ettiğim harika bir hekimdir işinin uzmanı

  Özlem

  Tanıdım en iyi doktor, iyiki tavsiye uydum. Almanya’da bile böyle ilgili ve detaylı doktora rastlamadım. İyi ki doktorumsunuz, riskli olan gebeliğim ve doğumda hiç yalınız bırakmada ve herşey detaylı anladı, böylece hiç korkumuz yoktu. İyiki varsınız. Ayrıca İngilizce de biliyor ve Buda çok iyi, böylece eşimde de herşey detay la anlatı. Herşey için çok teşekkür ederim

  İlgili Uygulamalar
  Kızlık Zarı Dikimi

  Kızlık Zarı Dikimi İstanbulHimenoplasti olarak da bilinen kalıcı kızlık zarı dikimi, hasarlı dokuyu etkili bir şekilde restore etmek için tasarlanmış ..

  Devamı >
  Femilift Lazer Tedavisi

  Femilift Lazer Nedir? Femilift Lazer, üçüncü nesil fraksiyonel karbondioksit (CO2) lazer teknolojisidir. Kadınlarda stres, idrar kaçırma ve vajina do..

  Devamı >
  Tüp Bebek Tedavisi

  Halk arasında “kısırlık” olarak bilinen ve tıbbi adıyla infertilitenin söz konusu olduğu durumda çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin başvurdukları te..

  Devamı >
  Lazer ile Vajina Daraltma

  Hepimiz yaşlanıyoruz. Sadece yüzümüz değil tüm organlarımız yaşlanıyor. Vajinamız da tüm diğer organlarımız gibi zamanla yaşlanır ve o sıkı yapısını v..

  Devamı >
  İdrar Kaçırma Tedavisi

  İdrar kaçırma, idrar yolu ile istem dışı idrar kaybıdır. Kadınlarda daha sık görülen bu bozukluk, yaşamın beşinci ya da altıncı yılında ve genç kadınl..

  Devamı >
  Barbie Vajina Estetiği

  İlk defa ABD’de  barbie vajina estetiği veya barbie look vagina olarak tanımlanan bu genital estetik operasyon, bugün ülkemizde de çok fazla talep edi..

  Devamı >
  Labioplasti Ameliyatı

  Labioplasti Nedir? Genital bölgedeki sorunların görsel olarak giderilmesi adına uygulanan yöntemlerden bir tanesi de labioplasti olarak karşımıza çık..

  Devamı >
  Kürtaj

  Kürtaj Nedir? Kürtaj rahim içindeki dokuların alınması anlamında kullanılan bir terimdir. Ancak halk arasında daha çok gebeliğin sonlandırılması anla..

  Devamı >
  Vajina Beyazlatma

  Vajina Beyazlatma Nedir? Son yıllarda vajen beyazlatma işlemi oldukça popülerdir. Özellikle lazerle genital bölge renk açma tedavilerindeki hasta mem..

  Devamı >
  Vajina Daraltma Ameliyatı

  Vajinal Daraltma (Vajinoplasti) Nedir? Vajinada genişleme pek çok kadında yaş ilerledikçe ve gebelik, vajinal doğum gibi müdahaleler geçirdikçe meyda..

  Devamı >
  Laparoskopik Uygulamalar

  Laparoskopik uygulamalar tanısal ve tedavi edici veya cerrahi laparoskopik uygulamalar olmak üzere ikiye ayrılır.Tanısal laparoskopi Günümüzde tanı..

  Devamı >
  Tanım, Yapılma Nedenleri

  Laparoskopi karın içinin bir endoskop ile gözlenmesi işlemidir. Laparoskopi önceleri sadece tanısal bir araç iken bugün neredeyse jinekolojik operasyo..

  Devamı >
  Ofis Histeroskopisi

  Rahim içi dokusunu (endometrium) incelemeye yarayan bu endoskopik yöntemle uterusun içini ilgilendiren anormallikler tespit edilebildiği gibi rahim iç..

  Devamı >
  Septum (rahim içi perde)

  Rahim ve/veya vajenin anne karnında iken olan kusurlu gelişiminden kaynaklanır. Nedeni belli değildir. En sık görülenler rahim ve vajenin gelişimine i..

  Devamı >
  Polip

  Endometrial polip nedir  Rahim içi polip rahim iç tabakasından (endometrium) gelişen lezyonlardır.Rahim içi polip en sık rahimin fundus bölgesinde ge..

  Devamı >
  Myom Tedavisi

  Rahimin içine doğru büyümüş myomlar (submüköz) da polip benzeri şikâyetler ile hekime başburabilir. Tanı ve tedavisi polip ile benzerdir. Polipden far..

  Devamı >
  Gebelikte İlaç Kullanımı

  Gebelik boyunca gerekli durumlarda ilaç kullanımı mümkündür. Ancak temel prensip, gerekli olduğu bilinen folik asit, kalsiyum ve demir gibi destekleri..

  Devamı >
  İleri Yaş Gebeliği

  Günümüzde kadınlar tarafından evlilik ve annelik yaşı sürekli olarak ileriye ertelenmektedir.  Bu ertelemenin nedenleri arasında öncelikle mesleki kar..

  Devamı >
  İkiz Gebelik

  Çoğul gebelik rahim içinde birden fazla fetüsun oluşması olarak tanımlanabilir. Çoğul gebeliklerin çok büyük çoğunluğu ise ikiz gebeliklerdir. İkiz ge..

  Devamı >
  Gebelikte Tarama Testleri

  Gebeliğinizin takibinde bazı kromozom hastalıkları için tarama testleri yapılabilir.Tarama testleri trizomi 21(Down) , trizomi 13 ve 18 için yapılır.T..

  Devamı >
  Gebelik Takibi

  Gebe kaldıktan sonra mutlaka düzenli olarak doktor kontrollerine gitmelisiniz. Bu kontroller sizin ve bebeğinizin gebelik sürecince aldığınız riskleri..

  Devamı >
  Gebe Kalmadan Önce Ne Yapmalı?

  •Hamilelik öncesi muayenedeki amaç nedir? Gebelikte yapılan takip kadar gebelik öncesi muayene ve danışma da önemlidir. Buradaki amaçlardan bir tanes..

  Devamı >
  Vajende Kaşıntı-Akıntı

  Vajenden normalde olan akıntı belli bir miktarı aşmaz, berak ve kokusuzdur. Buna fizyolojik akıntı adı verilir. Vajen ortamında buraya özgü mikroorgan..

  Devamı >
  Histeroktomi(Rahmin Alınması)

  Total Histerektomi: Rahmin tamamının alınmasıdır. Kötü huylu kitlelerde mutlaka yapılması gerekli olan şekildir. Subtotal Histerektomi: Rahmin boyu..

  Devamı >
  Endometriosis

  ENDOMETRİOSİS NEDİR? Endometriosis; üretkenlik çağındaki kadınları etkileyen ve nedeni tam anlaşılamamış bir hastalıktır. İsmini her ay adet kanaması..

  Devamı >
  Düzensiz Kanama

  Adet kanamalarının düzensiz olması kadınlarda nadir olmayan bir durumdur. Çoğu kez neden hormonal düzensizliklerdir. Bunlara disfonksiyonel kanama adı..

  Devamı >
  Dış Organlarda Sivilce ve Acı

  Dış genital organlarda oluşan sivilce olarak tanımlanabilecek kabarıklıkların en sık görülen nedenleri şunlardır: Kıl kökü iltihabı: Ciltte bulun..

  Devamı >
  Aşırı Tüylenme

  Aşırı tüylenme tanımının objektif bir kriteri yoktur. Irklara, coğrafik bölgeye, ailesel yapıya göre tüy yoğunluğu ve rengi farklılıklar gösterebilir...

  Devamı >
  Smear (PAP Testi) Bozuklukları

  Serviks Displazileri (Rahim Ağzının Hücresel Değişiklikleri) Halk arasında rahim ağzı diye tabir edilen rahim bölgesine serviks adı verilir. Serviks ..

  Devamı >
  Hamilelikte Yumurtalık Kistleri

  Çoğu kadının hayatında en az bir kez karşılaştığı sorunlardan biri yumurtalık kistleridir. Normal şartlarda bile kadın için çok rahatsız edici bir dur..

  Devamı >
  Myomektomi (Myom) Nedir?

  Uterusun kas hücrelerinden köken alan iyi huylu tümörler myom olarak adlandırılır. Myomlar kadın üreme sisteminde en sık karşılaşılan tümörlerdir. ..

  Devamı >
  Lohusalık

  Plasenta ve bebeğin doğumundan sonra başlayan anne vücudunda gebelik sırasında meydana gelen fizyolojik değişikliklerin ortadan kalkması ve genital or..

  Devamı >
  Anne Sütü ve Emzirme

  Yeni doğan bebeğin beslenmesini sağlamak üzere gebelik süresince hazırlanan meme bezleri faaliyete geçerek süt salgılanmasına başlar. Gebelik sırasınd..

  Devamı >
  Gebelikte Egzersiz

  Son yıllarda kadınların çeşitli egzersiz programlarına olan ilgilerinin giderek artması bu aktivitelerin gebelikte de sürdürülmesine hatta özellikle b..

  Devamı >
  Gebelikte Beslenme

  1 –Kalori ve Ağırlık Artışı Gebe bir kadın gebe olmayana göre günde yaklaşık fazladan 300 kaloriye ihtiyaç duyar. Bu da yaklaşık %15′lik bir artış ya..

  Devamı >
  Doğum Sonrası Vücut

  Bebek ve eşinin doğumundan sonra başlayan ve anne vücudunda gebelik sırasında meydana gelen fizyolojik değişikliklerin ortadan kalkması ve genital org..

  Devamı >
  Gebelikte Anomali Taramaları

  Gebe kadın yapısal sorunu olmayan sağlıklı çocuk dünyaya getirmek ister. Genel toplumda büyük (major) anomalili çocuk sahibi olma riski %3-5 civarında..

  Devamı >
  Yüksek Riskli Gebelikler

  Genel olarak gebelik, kadın hayatının fizyolojik olarak normal ve eşsiz bir dönemi olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte annenin veya bebeğin ..

  Devamı >
  Stres ve Kısırlık

  Stres, bir kişinin herhangi bir olayı, korkutucu veya tehlikeli olarak algılaması sonucu oluşan durum olarak tanımlanabilir. Stres sonuç olarak ,vü..

  Devamı >
  Tekrarlayan Düşükler

  Fark edilen tüm gebeliklerin veya ‘si düşükle sonuçlanmakla beraber daha önce hiç canlı doğum yapmamış ve 2 veya daha çok gebelik kaybı yaşamış kadınl..

  Devamı >
  Kısırlığın Psikolojik Yönü

  Kısırlık Tanısı ve Tedavisinde Psikolojik Destek: Kısırlık tedavisi gören çiftlerin çoğu, çocuk sahibi olmak amacıyla görülen tedaviyi hem fiziksel, h..

  Devamı >
  Sperm Arama TESA, TESE

  Erkek kısırlığında mikroenjeksiyonun keşfinden sonra en önemli gelişme menisinde hiç sperm bulunmayan erkeklerde uygulanan cerrahi girişimdir. Bu yönt..

  Devamı >
  Aşılama (İnseminasyon)

  Aşılama kısırlık tedavilerinde ilk uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Kısırlık Latince adı ‘artificial insemination’ demektir.Aşılama yöntemi..

  Devamı >
  Varikosel

  Eşlerini gebe bırakamayan erkeklerde en sık rastlanan anormalliklerin başında varikosel gelir. Testislerden kirli kanı taşıyan damar sistemindeki geni..

  Devamı >
  Erkeklerde Kısırlık Nedenleri

  Erkekler kadınlarla kıyaslandığında çok duygusal değiller. Ancak söz konusu kısırlık olduğunda, erkekler de bir hayli hassaslaşabiliyor. Çocuğu olmaya..

  Devamı >
  Kadında Kısırlık Nedenleri

  Kuşkusuz her kadın doğası gereği çocuk sahibi olup annelik duygusunu tatmak ister. Ancak günümüzde her 100 çiftten 15’i bu isteğine kavuşabilmek için ..

  Devamı >
  Sorular ile Tüp Bebek

  1. Kadınların doğurganlığını etkileyen faktörler nelerdir? En önemli faktör yaştır. Kadın yaşı arttıkça gebe kalabilme şansı azalır. 44 yaşından sonr..

  Devamı >
  Preimplantasyon Genetik Tanı

  Tüp Bebek uygulamaları ile genetik teknolojinin bağdaştırılmasının çok uzun bir geçmişi yoktur. İlk defa 1990’lı yılların başında cinsiyet üzerinden g..

  Devamı >
  Embriyo Dondurma

  Embriyo dondurmasında ilk gebelik ne zaman elde edilmiştir? İlk dondurulmuş embriyo bebeği 1984’de doğmuştur. Embriyo dondurma tekniği ile çift içi..

  Devamı >
  MikroTese

  MikroTese Erkek kısırlığı toplumda çocuğu olmayan çiftlerin yaklaşık yarısının nedenini oluşturur. Bir başka deyişle infertil çiftlerin yaklaşık yarı..

  Devamı >
  f
  × Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?