Smear (PAP Testi) Bozuklukları

Smear (PAP Testi) Bozuklukları

Serviks Displazileri (Rahim Ağzının Hücresel Değişiklikleri)

Halk arasında rahim ağzı diye tabir edilen rahim bölgesine serviks adı verilir. Serviks rahimin vajen içinde kalan kısmı olup jinekolojik muayenede gözle görülebilir parçasıdır. Serviks üzerinde vajenin yassı hücreleri ile rahimin dikdörtgen şeklindeki salgı yapan hücrelerinin karşılaştığı bölgeye ise transformasyon zonu adı verilir.

Hızlı hücre farkılaşmasına sahne olan bu bölgede yassı hücreli metaplazi adı verilen ve yassı hücreli vajen hücrelerinin diğer hücrelerin üzerini örtmesi ile karakterize bir değişim olur. Bu değişim özellikle genç yaşlarda daha fazla olmaktadır. Bu hücre değişimi sırasında transformasyon zonunda kanser öncüsü olabilecek hücreler ortaya çıkar.

Displazi adı verilen bu değişimden sorumlu olan temel etken ise human papilloma virusudur (HPV).

HPV derideki siğillerden sorumlu olan bir virüstür. Bu virüsün bazı tipleri genital bölgede yerleşir. HPV cinsel yolla bulaşır ve hiç ilişkide bulunmamış kadınlarda görülmez. 2007 Şubat ayında JAMA da çıkan bir araştırmada Amerikan Birleşik Devletlerinde HPV yaygınlığı cinsel olarak aktif olan kadınlarda %8.8 olarak bulunmuştur. Dünya genelinde ise bu oran yaklaşık %10 civarındadır. HPV erkekte de penis üzerinde siğiller oluşturur. HPV transformasyon zonundaki hücrelerin çekirdeklerine girerek hücrenin genetik yapısını yeniden programlar ve hücrede anormal bölünme başlar.

HPV virüsü

Rahim ağzındaki hücreye girmekte olan HPV virusu

Bazı HPV tiplerinin oluşturduğu displazilerin ilerleyerek rahim ağzı kanserine kadar gitme olasılığı vardır. Serviks displazileri özellikle son yıllarda ülkemizde hızla artmıştır. Batı ülkelerinde cinsel ilişkiye girme yaşının çok daha erken olması nedeni ile HPV ile karşılaşma olasılığı daha yüksektir ve buna bağlı olarak da displaziler daha sık görülür. Bizim ülkemizde ise özellikle belli bölgelerde evlenme yaşının çok düşük olması nedeniyle bu virüsle karşılaşma riski artabilmektedir. Birden fazla cinsel eşin varlığı da olasılığı yükseltir. Rahim ağzında görülen hücresel değişiklikleri belirlemek amacı ile kadınların ilk cinsel ilişkiye girdikten 3 yıl sonra başlayıp yılda bir kez olacak şekilde PAP Smear adı verilen bir test yaptırmaları önerilir. PAP testi rahim ağzında transformasyon zonundan dökülen hücreleri örnekler ve daha sonraları rahim ağzı kanserine yol açabilecek hücresel değişikliklerin erken tanısına olanak tanır. Bu test önerildiği şekilde yapılırsa rahim ağzı kanseri riski %70-80 azaltılabilmektedir.

Pap smear alma işlemi

PAP smear normal koşullarda yılda bir yapılır. Yetersiz hücre örneklemesi veya hücresel değişikliklerin varlığında ise daha sık tekrarlanabilir. Aşağıda sayılan risk faktörleri displazi ve dolayısıyla rahim ağzı kanseri olasılığını artırmaktadır:

Erken yaşta (özellikle 20 yaşın altında) ilişkiye girilmiş olması

Birden fazla cinsel partner varlığı

Cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü (bel soğukluğu, frengi, herpes gibi)

Genital siğil varlığı

Kötü genital hijyen

Sigara kullanımı

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Displazilerin hafif olanlarının sebat etmesi durumunda 10-15 yıl içinde rahim ağzı kanserine dönüşme olasılığı vardır. Şiddetli displazilerde ise bu süre 5-10 yıl kadar kısa olabilir. Rahim ağzının hücresel değişiklikleri aşağıdaki kategorilerde incelenir:

1. ASC-US (Atypical squamous cells of undetermined significance – Önemi belirlenemeyen atipik yassı hücreler): Burada rahim ağzında bazı hücresel değişiklikler gözlenir ancak bu değişikliklerin önemi tam olarak belli değildir. Burada rahim ağzında kanser saptanma riski 1000’de 1-2’dir. ASC-US varlığında 3 yaklaşım seçeneğinden herhangi biri uygulanabilir;

1)PAP testi 6 ve 12 ay sonra tekrarlanabilir; bu yapılan tekrar smearların herhangi birinde ASC-US veya başka anormal bir sonuç gelir ise kolposkopi yapılır;

2) Kolposkopi adı verilen bir büyüteç ile rahim ağzına büyütülerek bakılabilir ve gerek görülür ise kolposkopi eşliğinde biopsi yapılabilir;

3)HPV tiplemesi yapılır ve yüksek riskli HPV (16, 18, 31, 33, 51 vs.) tipi varsa kolposkopi yapılır.

2. ASC-H (Atypical squamous cells: cannot exclude high-grade lesion – yüksek dereceli bir lezyon olması muhtemel atipik yassı hücreler): Burada kanser öncüsü bir lezyon saptanma ihtimali %20-50’dir. Bu tür bir sonuç varlığında hastaya kolposkopi işlemi yapılmalıdır. Kolposkopide orta veya şiddetli displazi (CIN-2 veya CIN-3) saptanırsa uygun tedavi yapılır, bu saptanmazsa 6 ve 12 ay sonra Pap smear tekrarı yapılır veya 12 ay sonra HPV testi yapılır.

3. LSIL (Low grade intraepithelial lesion – düşük gradeli lezyon):

PAP testinde hafif displazi düşündüren hücresel değişiklikler vardır. Burada rahim ağzı kanseri riski 1000’de 1 kadardır. Burada hastaya kolposkopi yapılır, beraberinde rahim ağzı kanalı da incelenir. Kolposkopide orta veya şiddetli displazi (CIN-2 veya CIN-3) saptanırsa uygun tedavi yapılır, bu saptanmazsa 6 ve 12 ay sonra Pap smear tekrarı yapılır veya 12 ay sonra HPV testi yapılır.

4. HSIL (High grade intraepithelial lesion – yüksek gradeli lezyon): Genellikle yüksek riskli HPV tipleri ile oluşur ve orta veya şiddetli displaziyi gösterir. Bu tür bir sonucu olan hastada rahim ağzı kanseri bulunma riski 100’de 1-2’dir. Burada hastaya kolposkopi yapılır, beraberinde rahim ağzı kanalı da incelenir.

5. AGC (Atypical glanduler cells – atipik glandüler hücreler):

Burada atipik hücreler transformasyonun zonunun arkasındaki salgı yapan hücrelerden gelmektedir. Kanser saptanma riski %17’ye kadar çıkmaktadır. Kolposkopi ile beraber multaka rahim ağzı kanalı (endoservikal kanal) da örneklenmelidir (endoservikal küretaj; ECC). Eğer hasta 35 yaşın üzerindeyse veya adet düzensizliği varsa bunlara ilaveten rahim içinden de örnek alınır (endometrial biopsi). Tedavi patoloji sonucuna göre yapılır.

Rahim Ağzı Displazilerinin Tedavisi

Lezyonların özellikle hafif olanları (CIN-1) tedavisiz takip edilir. Hiçbir müdahale olmadan bu lezyonların çoğu (%60’ı) kendiliğinden kaybolur. Kansere ilerleme ihtimali ise %1 gibi oldukça düşüktür. Özellikle düşük riskli kadınlarda (tek eşli, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü olmayan ve sigara içmeyen) lezyonun kaybolma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle bu hastada cerrahi girişim önerilmemelidir.

Yüksek dereceli lezyonu (CIN-2, CIN-3) olanlarda ise lezyonların kendiliğinden kaybolma ihtimali daha az, kansere ilerleme ihtimali ise %5-12 gibi daha yüksektir. Bu nednele bu hastalar tedavi edilmelidir. Burada önerilen tedavi kolposkopiyi takiben transformasyon zonuna müdahale edilmesidir. Bu müdahale LEEP vs. gibi cerrahi olarak o bölgenin çıkarılması şeklinde olabileceği gibi lazer vs. gibi yöntemlerle o bölgenin tahrip edilmesi şeklinde de olabilir. Bu hastalarda rahimin tamamen çıkarılması (histerektomi) gerekmez, ama hastada rahimin alınmasını gerektirecek başka bir hastalık varsa (örneğin; myom) o zaman rahim alınması düşünülebilir, ama rahim tamamen alındıktan sonra bile hastaların takibine devam edilmesi son derece önemlidir.

Rahim Ağzı Displazilerinin İzlenmesi

Takipler genellikle PAP testi ile yapılır. CIN-1’de 6. ve 12. ayda alınan Pap smearlar normal veya 12. ayda alınan HPV testi negatif ise normal yıllık smear takibine geçilebilir.

CIN-2 veya CIN-3 lezyonlarının tedavisinden sonra ise 6 ay aralarla smear testi yapılır, ardarda iki kez normal smear sonucu varsa normal yıllık smear takibine geçilebilir, ama bu hastalar en az 20 yıl boyunca takip edilmelidir. Takip sırasında anormal bir smear sonucu saptanması durumunda ise kolposkopi yapılmalıdır.

Kolposkopi Nedir

Kolposkopi bir mikroskop aracılığı ile rahim ağzının incelenmesi işlemine verilen isimdir. Burada rahim ağzı 6-40 kat büyütülerek anormal hücresel değişiklikler olup olmadığı daha detaylı bir şekilde incelenir. Kolposkopi hasta uyutulmadan, muayenehane koşullarında yapılır. Normal muayeneden farksız ve ağrısız bir işlemdir. Özel sıvılar ve boyalar ile rahim ağzı incelenir ve gerekli yerlerden lokal anestezi uygulanarak küçük parçalar alınır. İşlem sonunda rahim ağzı kanalının da örneklenmesi (endoservikal küretaj; ECC) gerekebilir. Kolposkopide transformasyon zonunun görülmesi şarttır. Transformasyon zonu rahim ağzı kanalının içine doğru çekilmiş ise kolposkopide görülmez ve bu durumda kolposkopi yetersiz sayılır. Bu durumda LEEP yapılması lazımdır. Kolposkopi yeterli ise ve anormal yerlerden parça alınmış ise tedavinin bundan sonraki aşamasını parçaların patolojik incelenmesinden çıkan sonuç belirler.

Bize Ulaşın

Uçarer Kadın Sağlığı

  Gizlilik Politikası
  Hasta Yorumları
  Cansu

  İnternet üzerinden bir araştırma yaptım hamile kaldığım süreçte. Hakkında çok olumlu yorumlar duymam tercihimde etkili oldu ve evime de yakın olması buna artıydı. İşinde uzman olduğunu düşündüğüm için kendisi ile yol almaya karar verdim. Bir sağlık sorunum da vardı ve bunun da dikkatle takibini yaparak, gebelik sürecimi yürüttük. Doğumumu da kendisi gerçekleştirdi, her şey yolunda gitti ve beklediğimden kolay oldu. Eşlik eden sağlık sorunum hakkında Muzaffer Bey sayesinde bir sorun yaşamadık. Çok yaıştırıcı bir hekim. Süreç boyunca sürekli gergin ve endişeliydim. Verdiği telkinler ve olacakları anlatması ile yatışmış oldum. Doğum sonrası kontrollerim için de davet etti ve takibimi yaptı. Bu bölgede oturan herkese tavsiye ederim.

  Derin

  Bir tavsiye ile tercih ettim Muzaffer Bey'i ve hiç pişman olmadım. Çok güzel bir hamilelik süreci yönettik ve 4. bebeğimi kucağıma aldım. İletişimi çok güçlü bir doktor ve çok memnun kaldım. Doğum sürecimde de her şey yolundaydı ve sonrasında kontrollerim şeklinde devam ettik görüşmeye.

  Gamze

  İlk gebeliğim de tanıştığım ve ikinci gebeliğiminde kesinlikle kendimi ve bebeğimi emanet ettiğim harika bir hekimdir işinin uzmanı

  Özlem

  Tanıdım en iyi doktor, iyiki tavsiye uydum. Almanya’da bile böyle ilgili ve detaylı doktora rastlamadım. İyi ki doktorumsunuz, riskli olan gebeliğim ve doğumda hiç yalınız bırakmada ve herşey detaylı anladı, böylece hiç korkumuz yoktu. İyiki varsınız. Ayrıca İngilizce de biliyor ve Buda çok iyi, böylece eşimde de herşey detay la anlatı. Herşey için çok teşekkür ederim

  İlgili Uygulamalar
  Kızlık Zarı Dikimi

  Kızlık Zarı Dikimi İstanbulHimenoplasti olarak da bilinen kalıcı kızlık zarı dikimi, hasarlı dokuyu etkili bir şekilde restore etmek için tasarlanmış ..

  Devamı >
  Femilift Lazer Tedavisi

  Femilift Lazer Nedir? Femilift Lazer, üçüncü nesil fraksiyonel karbondioksit (CO2) lazer teknolojisidir. Kadınlarda stres, idrar kaçırma ve vajina do..

  Devamı >
  Tüp Bebek Tedavisi

  Halk arasında “kısırlık” olarak bilinen ve tıbbi adıyla infertilitenin söz konusu olduğu durumda çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin başvurdukları te..

  Devamı >
  Lazer ile Vajina Daraltma

  Hepimiz yaşlanıyoruz. Sadece yüzümüz değil tüm organlarımız yaşlanıyor. Vajinamız da tüm diğer organlarımız gibi zamanla yaşlanır ve o sıkı yapısını v..

  Devamı >
  İdrar Kaçırma Tedavisi

  İdrar kaçırma, idrar yolu ile istem dışı idrar kaybıdır. Kadınlarda daha sık görülen bu bozukluk, yaşamın beşinci ya da altıncı yılında ve genç kadınl..

  Devamı >
  Barbie Vajina Estetiği

  İlk defa ABD’de  barbie vajina estetiği veya barbie look vagina olarak tanımlanan bu genital estetik operasyon, bugün ülkemizde de çok fazla talep edi..

  Devamı >
  Labioplasti Ameliyatı

  Labioplasti Nedir? Genital bölgedeki sorunların görsel olarak giderilmesi adına uygulanan yöntemlerden bir tanesi de labioplasti olarak karşımıza çık..

  Devamı >
  Kürtaj

  Kürtaj Nedir? Kürtaj rahim içindeki dokuların alınması anlamında kullanılan bir terimdir. Ancak halk arasında daha çok gebeliğin sonlandırılması anla..

  Devamı >
  Vajina Beyazlatma

  Vajina Beyazlatma Nedir? Son yıllarda vajen beyazlatma işlemi oldukça popülerdir. Özellikle lazerle genital bölge renk açma tedavilerindeki hasta mem..

  Devamı >
  Vajina Daraltma Ameliyatı

  Vajinal Daraltma (Vajinoplasti) Nedir? Vajinada genişleme pek çok kadında yaş ilerledikçe ve gebelik, vajinal doğum gibi müdahaleler geçirdikçe meyda..

  Devamı >
  Laparoskopik Uygulamalar

  Laparoskopik uygulamalar tanısal ve tedavi edici veya cerrahi laparoskopik uygulamalar olmak üzere ikiye ayrılır.Tanısal laparoskopi Günümüzde tanı..

  Devamı >
  Tanım, Yapılma Nedenleri

  Laparoskopi karın içinin bir endoskop ile gözlenmesi işlemidir. Laparoskopi önceleri sadece tanısal bir araç iken bugün neredeyse jinekolojik operasyo..

  Devamı >
  Ofis Histeroskopisi

  Rahim içi dokusunu (endometrium) incelemeye yarayan bu endoskopik yöntemle uterusun içini ilgilendiren anormallikler tespit edilebildiği gibi rahim iç..

  Devamı >
  Septum (rahim içi perde)

  Rahim ve/veya vajenin anne karnında iken olan kusurlu gelişiminden kaynaklanır. Nedeni belli değildir. En sık görülenler rahim ve vajenin gelişimine i..

  Devamı >
  Polip

  Endometrial polip nedir  Rahim içi polip rahim iç tabakasından (endometrium) gelişen lezyonlardır.Rahim içi polip en sık rahimin fundus bölgesinde ge..

  Devamı >
  Myom Tedavisi

  Rahimin içine doğru büyümüş myomlar (submüköz) da polip benzeri şikâyetler ile hekime başburabilir. Tanı ve tedavisi polip ile benzerdir. Polipden far..

  Devamı >
  Gebelikte İlaç Kullanımı

  Gebelik boyunca gerekli durumlarda ilaç kullanımı mümkündür. Ancak temel prensip, gerekli olduğu bilinen folik asit, kalsiyum ve demir gibi destekleri..

  Devamı >
  İleri Yaş Gebeliği

  Günümüzde kadınlar tarafından evlilik ve annelik yaşı sürekli olarak ileriye ertelenmektedir.  Bu ertelemenin nedenleri arasında öncelikle mesleki kar..

  Devamı >
  İkiz Gebelik

  Çoğul gebelik rahim içinde birden fazla fetüsun oluşması olarak tanımlanabilir. Çoğul gebeliklerin çok büyük çoğunluğu ise ikiz gebeliklerdir. İkiz ge..

  Devamı >
  Gebelikte Tarama Testleri

  Gebeliğinizin takibinde bazı kromozom hastalıkları için tarama testleri yapılabilir.Tarama testleri trizomi 21(Down) , trizomi 13 ve 18 için yapılır.T..

  Devamı >
  Gebelik Takibi

  Gebe kaldıktan sonra mutlaka düzenli olarak doktor kontrollerine gitmelisiniz. Bu kontroller sizin ve bebeğinizin gebelik sürecince aldığınız riskleri..

  Devamı >
  Gebe Kalmadan Önce Ne Yapmalı?

  •Hamilelik öncesi muayenedeki amaç nedir? Gebelikte yapılan takip kadar gebelik öncesi muayene ve danışma da önemlidir. Buradaki amaçlardan bir tanes..

  Devamı >
  Vajende Kaşıntı-Akıntı

  Vajenden normalde olan akıntı belli bir miktarı aşmaz, berak ve kokusuzdur. Buna fizyolojik akıntı adı verilir. Vajen ortamında buraya özgü mikroorgan..

  Devamı >
  Histeroktomi(Rahmin Alınması)

  Total Histerektomi: Rahmin tamamının alınmasıdır. Kötü huylu kitlelerde mutlaka yapılması gerekli olan şekildir. Subtotal Histerektomi: Rahmin boyu..

  Devamı >
  Endometriosis

  ENDOMETRİOSİS NEDİR? Endometriosis; üretkenlik çağındaki kadınları etkileyen ve nedeni tam anlaşılamamış bir hastalıktır. İsmini her ay adet kanaması..

  Devamı >
  Düzensiz Kanama

  Adet kanamalarının düzensiz olması kadınlarda nadir olmayan bir durumdur. Çoğu kez neden hormonal düzensizliklerdir. Bunlara disfonksiyonel kanama adı..

  Devamı >
  Dış Organlarda Sivilce ve Acı

  Dış genital organlarda oluşan sivilce olarak tanımlanabilecek kabarıklıkların en sık görülen nedenleri şunlardır: Kıl kökü iltihabı: Ciltte bulun..

  Devamı >
  Aşırı Tüylenme

  Aşırı tüylenme tanımının objektif bir kriteri yoktur. Irklara, coğrafik bölgeye, ailesel yapıya göre tüy yoğunluğu ve rengi farklılıklar gösterebilir...

  Devamı >
  Smear (PAP Testi) Bozuklukları

  Serviks Displazileri (Rahim Ağzının Hücresel Değişiklikleri) Halk arasında rahim ağzı diye tabir edilen rahim bölgesine serviks adı verilir. Serviks ..

  Devamı >
  Hamilelikte Yumurtalık Kistleri

  Çoğu kadının hayatında en az bir kez karşılaştığı sorunlardan biri yumurtalık kistleridir. Normal şartlarda bile kadın için çok rahatsız edici bir dur..

  Devamı >
  Myomektomi (Myom) Nedir?

  Uterusun kas hücrelerinden köken alan iyi huylu tümörler myom olarak adlandırılır. Myomlar kadın üreme sisteminde en sık karşılaşılan tümörlerdir. ..

  Devamı >
  Lohusalık

  Plasenta ve bebeğin doğumundan sonra başlayan anne vücudunda gebelik sırasında meydana gelen fizyolojik değişikliklerin ortadan kalkması ve genital or..

  Devamı >
  Anne Sütü ve Emzirme

  Yeni doğan bebeğin beslenmesini sağlamak üzere gebelik süresince hazırlanan meme bezleri faaliyete geçerek süt salgılanmasına başlar. Gebelik sırasınd..

  Devamı >
  Gebelikte Egzersiz

  Son yıllarda kadınların çeşitli egzersiz programlarına olan ilgilerinin giderek artması bu aktivitelerin gebelikte de sürdürülmesine hatta özellikle b..

  Devamı >
  Gebelikte Beslenme

  1 –Kalori ve Ağırlık Artışı Gebe bir kadın gebe olmayana göre günde yaklaşık fazladan 300 kaloriye ihtiyaç duyar. Bu da yaklaşık %15′lik bir artış ya..

  Devamı >
  Doğum Sonrası Vücut

  Bebek ve eşinin doğumundan sonra başlayan ve anne vücudunda gebelik sırasında meydana gelen fizyolojik değişikliklerin ortadan kalkması ve genital org..

  Devamı >
  Gebelikte Anomali Taramaları

  Gebe kadın yapısal sorunu olmayan sağlıklı çocuk dünyaya getirmek ister. Genel toplumda büyük (major) anomalili çocuk sahibi olma riski %3-5 civarında..

  Devamı >
  Yüksek Riskli Gebelikler

  Genel olarak gebelik, kadın hayatının fizyolojik olarak normal ve eşsiz bir dönemi olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte annenin veya bebeğin ..

  Devamı >
  Stres ve Kısırlık

  Stres, bir kişinin herhangi bir olayı, korkutucu veya tehlikeli olarak algılaması sonucu oluşan durum olarak tanımlanabilir. Stres sonuç olarak ,vü..

  Devamı >
  Tekrarlayan Düşükler

  Fark edilen tüm gebeliklerin veya ‘si düşükle sonuçlanmakla beraber daha önce hiç canlı doğum yapmamış ve 2 veya daha çok gebelik kaybı yaşamış kadınl..

  Devamı >
  Kısırlığın Psikolojik Yönü

  Kısırlık Tanısı ve Tedavisinde Psikolojik Destek: Kısırlık tedavisi gören çiftlerin çoğu, çocuk sahibi olmak amacıyla görülen tedaviyi hem fiziksel, h..

  Devamı >
  Sperm Arama TESA, TESE

  Erkek kısırlığında mikroenjeksiyonun keşfinden sonra en önemli gelişme menisinde hiç sperm bulunmayan erkeklerde uygulanan cerrahi girişimdir. Bu yönt..

  Devamı >
  Aşılama (İnseminasyon)

  Aşılama kısırlık tedavilerinde ilk uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Kısırlık Latince adı ‘artificial insemination’ demektir.Aşılama yöntemi..

  Devamı >
  Varikosel

  Eşlerini gebe bırakamayan erkeklerde en sık rastlanan anormalliklerin başında varikosel gelir. Testislerden kirli kanı taşıyan damar sistemindeki geni..

  Devamı >
  Erkeklerde Kısırlık Nedenleri

  Erkekler kadınlarla kıyaslandığında çok duygusal değiller. Ancak söz konusu kısırlık olduğunda, erkekler de bir hayli hassaslaşabiliyor. Çocuğu olmaya..

  Devamı >
  Kadında Kısırlık Nedenleri

  Kuşkusuz her kadın doğası gereği çocuk sahibi olup annelik duygusunu tatmak ister. Ancak günümüzde her 100 çiftten 15’i bu isteğine kavuşabilmek için ..

  Devamı >
  Sorular ile Tüp Bebek

  1. Kadınların doğurganlığını etkileyen faktörler nelerdir? En önemli faktör yaştır. Kadın yaşı arttıkça gebe kalabilme şansı azalır. 44 yaşından sonr..

  Devamı >
  Preimplantasyon Genetik Tanı

  Tüp Bebek uygulamaları ile genetik teknolojinin bağdaştırılmasının çok uzun bir geçmişi yoktur. İlk defa 1990’lı yılların başında cinsiyet üzerinden g..

  Devamı >
  Embriyo Dondurma

  Embriyo dondurmasında ilk gebelik ne zaman elde edilmiştir? İlk dondurulmuş embriyo bebeği 1984’de doğmuştur. Embriyo dondurma tekniği ile çift içi..

  Devamı >
  MikroTese

  MikroTese Erkek kısırlığı toplumda çocuğu olmayan çiftlerin yaklaşık yarısının nedenini oluşturur. Bir başka deyişle infertil çiftlerin yaklaşık yarı..

  Devamı >
  f
  × Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?